Uroš Antić

UROŠ ANTIĆ

UROŠ ANTIĆ

Uroš Antić je diplomirao na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu. Trener je teatra improvizacije i teatra potlačenih. Vodio je brojne radionice iz oblasti komunikacije, izgradnje tima, korišćenja drame u obrazovanju. Trenutno je na završnoj godini edukacije iz psihodrame. Pored terapijskog rada, bavi se pisanjem, uglavnom poezije i kratkih priča. Trenutno radi na objavljivanju svog prvog romana iz oblasti fantastike. U granicama realnosti, živi i radi u Beogradu.

E-mail: uros.antic@psihodramskagrupa.org

Comments are closed