Upoznavanje sebe

Divno je upoznati svoje želje, težnje, ideje, način na koji funkcionišemo sa drugim ljudima..lepo je upoznati sebe i razumeti sve neobične i obične strane našeg bića.

Psihodrama pomaže da osoba upozna sebe na nesvakidašnje načine.

Na psihodramskoj sceni je sve moguće, pa tako i mogu da “ožive” želje osobe, može se voditi razgovor sa sopstvenim strahovima i raditi na tome kako da se oni razumeju i kako živeti sa njima. Osoba upoznaje sebe zato što počinje više da primećuje sebe, svoje obrasce ponašanja, moguće je videti sebe u neobičnom ogledalu i suočiti sebe sa velikim okeanom sopstvenog bića koje nikad nema kraja.

Tekst: Lucija Jelić

upoznavanje-sebe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *