Šta je dečija psihodrama?

Dečija psihodrama je akciono  orijentisana dijagnostička i psihoterapijska metoda. Kao grupna psihoterapijska metoda primenjuje se od 60 – 70-ih godina u Americi i Evropi. Klasična Moreno-ova psihodrama u dečijoj terapiji pretrpela je određene izmene zbog specifičnog načina na koji deca funkcionišu u igri, i “ kao da” svetu  u odnosu na način  na koji odrasli prerađuju svoje psihološke sadržaje u psihodrami.

“Kao da svet” stvara se u terapijskom okruženju u interakciji sa terapeutom i ostalim učesnicima. Ovaj svet sa svim svojim simbolima može se veoma razlikovati od realnosti koja okružuje dete ali kroz proigravanje svojih fantazija  i  usmeravanje od strane terapeuta, dete uspeva da prevaziđe konflikte i probleme sa kojima se suočava.

Dečija psihodrama ne fokusira se na simptome, koji  se  pojavljulju u prenesenom,  simboličkom obliku u igri deteta. Zbog ovih svojstava dečije psihodrama je pogodna za rad sa različitim oblicima poremećaja ponašanja (hipermotilnost, agresivnost, poremećaj pažnje), psihosomatskim poremećajima (simptomi bez organskih izmena, enureza itd.) kao i za decu koja ne pokazuju jasne simptome ali prolaze kroz “buran” period u razvoju, razvod roditelja , različite konflikte ili životne promene na koje treba da se prilagode.

Tekst: Marijana Vasilijević

decija

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *