Partneri

Naši saradnici edukovali su se u sledećim udruženjima:

SRPSKA PSIHODRAMSKA ASOCIJACIJA – MORENO

Edukator: Dušan Potkonjak (Beograd)

Web: SPA MORENO

 

REGIONALNA ASOCIJACIJA ZA PSIHODRAMU I INTEGRATIVNU PRIMENU PSIHOTERAPIJE

Edukatorke: Dr Lidija Vasiljević (Beograd) i Jana Damjanov (Novi Sad)

Web: RAIP

 

UDRUŽENJE ZA INTEGRATIVNU DEČIJU PSIHOTERAPIJU

Edukatori: Ištvan Pete i Marta Pavlović (Novi Sad i Beograd)

Web: Integrativna dečija psihoterapija

***

Partneri u daljem stručnom usavršavanju i ličnom razvoju naših saradnika su:

Udruženja/edukativni centri kod kojih je završen proces edukacije: RAIP, SPA Moreno i Udruženje za integrativnu dečiju psihoterapiju

 

PETER HAWORTH

Psihodramski psihoterapeut i senior trener psihodrame u okviru Britanske psihodramske asocijacije, i osnivač je Oksfordske škole za psihodramu i integrativnu psihoterapiju (Oxford School Of Psychodrama & Integrative Psychotherapy – skraćeno OSPIP).

Učestvovao je u toku edukacije naših saradnika kao eksterni trener, posmatrao je i negovao naše sazrevanje, kako lično, tako i profesionalnom putu. Peter i dalje sarađuje sa nama kao stalni supervizor terapijskog rada.

Web: OSPIP

 

SUSAN AARON

Osnivačica i trenerica metode Telesne psihodrame (Psychodramatic Bodywork®, 1990), registrovana je psihodramska psihoterapeutkinja u okviru Centra za psihodramu i sociometriju u Torontu.

Njeno učenje je pružalo transformišuća iskustva u naše živote kroz fizičko, emocionalno i spiritualno putovanje. Specifičnost njenog načina rada sa klijentima je u tome što akcione tehnike psihodrame koristi za oslobađanje i intergrisanje spontanosti koja se prethodno blokirala u neki deo tela kroz neko traumatsko iskustvo. Smatra da neispoljen i potisnuti strah, tuga i ljutnja dovodi do raznih telesnih oboljenja i zavisnosničkog ponašanja. Telesna psihodrama koristi načela korišćenja bezbednog dodira, a upotrebom specifičnih tehnika uči se zdravo ispoljavanje osećanja.

Web: Psychodramatic Bodywork

 

DR LJILJANA MILIVOJEVIĆ

Prim. Dr sci med. Ljiljana Milivojević – neuropsihijatar, psihoanalitičar i grupni analitičar. Ona je punopravni član Psihoanalitičkog društva Srbije i punopravni član Udruženja grupnih analitičara Vojvodine, takođe je punopravni član IPA-e (International Psychoanalytical Association), punopravni član GAS-a London (Group Analytical Association – London), punopravni član IAGP-a (International Association Group Psychotherapist).

Bavi se individualnom i grupnom psihoterapijom, trenerica je psihoanalize i grupne analize, i drži superviziju edukantima i svršenim terapeutima.

Web: Ljiljana Milivojević

 

FONDACIJA MENTALNE HIGIJENE “EXSPECTO”, Subotica

Fondacija mentalne higijene “Exspecto” postoji od 2006. godine.

Prvenstveni profil Exspecta je prevencija narkomanije, i definisan izložbom Metamorphozis – droga. Pored ovoga, bave se podrškom porodice kroz program “nedelja rađanja”, imaju tri akreditovana programa koji su namenjeni stručnom usavršavanju prosvetnih radnika, bave se istraživanjem različitih aspekata mladih, individualnom i grupnom psihoterapijom i savetovanjem.

Naši saradnici u Subotici koriste prostorije “Exspecta” za psihodramske iskustvene grupe i radionice.

Web: Exspecto

2765c086cf679e38cca8b67d1a394605

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Comments are closed