Novi Sad

FORMIRANJE NOVE GRUPE JE U TOKU!

Za više informacija: nspsihodrama@gmail.com

Grupu će voditi Lucija Jelić i Valentina Kovač.

***

POSTOJEĆE GRUPE

Karolina Vörös i Jelena Milić Jerković vode terapijsku grupu u Novom Sadu, a u okviru RAIP edukacije. Članovi ove terapijske grupe koji su na edukaciji iz psihodrame imaju mogućnost da u ovoj grupi steknu svoje terapijske sate, koji su neophodan deo edukacije po programu RAIP-a. Grupa se sastaje jednom mesečno, nedeljom i radi u trajanju od od 10 do 19h.

*

Karolina Vörös i Jelena Milić Jerković vode terapijsku grupu u Novom Sadu u okviru RAIP edukacije. Članice u ovoj grup sakupljaju terapijske sate koji su neophodan uslov u procesu edukacije po programu RAIP-a. Grupa se sastaje jednom mesečno, subotom u trajanju od 10 do 19h.

*

Boris Telečki i Maja Stajčić vode iskustvenu-psihoterapijsku grupu za edukante uvodnog kursa RAIP-a, jedan vikend dan mesečno.

 

Comments are closed