Početak

Dobrodošli na stranicu mreže saradnika/saradnica psihodramskih psihoterapeuta/psihoterapeutkinja. Saradnici/e o kojima možete pročitati na našoj stranici su se edukovali u okviru priznatih udruženja u SDPT-u. Neki su već sertifikovani psihoterapeuti, dok su neki još u toku svoje edukacije (i pod supervizijom). Iako je naše glavno obeležlje psihodramski rad, svako od nas ima svoje specifičnosti koje koristi u svom radu. Svi/e smo mi pomalo različiti/e, jer dolazimo iz različite sredine i kulturne konzerve, razlikujemo se u tome koji fakultet smo završili/e ili u kojoj trening organizaciji smo završili/eobuku za psihoterapeuta/psihoterapeutkinju, kao i naše dosadašnje “civilno” radno iskustvo. Ono u čemu smo se prepoznali/e je naša predanost psihodramskom vođenju grupa. Baš kao što su članovi/ice u jednoj grupi, tako smo i mi u ovoj mreži više od zbira pojedinačnih članova. Verujemo u to da ćemo međusobnom saradnjom dovesti do jačanja psihodramske psihoterapije u Srbiji.

Ova web stranica pruža informacije o saradnicima/cama mreže psihodramskih psihoterapeuta/psihoterapeutkinja. Ovde su navedeni članovi/ice tima iz Subotice, Novog Sada i Beograda. Oni su naši prijatelji i prijateljice, ali prvenstveno njihov rad poštujemo i cenimo kao kvalitetan.

Na ovom portalu možete pronaći informacije o iskustvenim grupama koje vode saradnici/e, kao neke dodatne informacije i specifičnosti tih grupa. Prilikom prijema novih članova u grupe, pojaviće se obaveštenje za to. Takođe će se pjaviti obaveštenje prilikom organizacije radionica ili kraćih treninga .

Kako su neki naši članovi/ice aktivni pisci, podelićemo se vama i njihove radove. Teme su razne, od psihodramskih i psihoterapijskih, do egzistencijalnih i filozofskih tema, tematike mentalnog zdravlja generalno.

Načela i ciljevi ove mreže bi bile: pružanje kvalitetnog psihoterapijskog rada, odgovoran poslovni pristup, etičnost u radu sa klijentima/kinjama, dobronamernost i transparentnost u komunikaciji i saradnji sa ostalim članovima/icama mreže, kontinuirana ili periodična supervizija, rad na profesionalnom razvoju, timska saradnja i međusobna podrška u radu i daljem poslovnom razvoju.

 

 

Stitched Panorama

Mentés

Comments are closed