Milana Jovićević

MILANA JOVIĆEVIĆ

MILANA JOVIĆEVIĆ

Milana Jovićević, diplomirani psiholog i i psihodramski terapeut. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu na odseku za psihologiju. Od 2003. do 2008. se edukovala za psihodramskog terapeuta u okviru Instituta za psihodramu.

Zaposlena je u Predškolskoj ustanovi “Naša Radost” u Subotici od 2006. godine. Autorka je i koautorka brojnih psihodramskih radionica za omladinu, autor je i realizator radionica i predavanja za roditelje o psihološkim i razvojnim temama. Koautor je seminara “ Ja polazim u školu – individualizacija procesa pripreme deteta za školu.” koji je akreditovan od strane Ministarstva prosvete.

E-mail: milanajovicevic@yahoo.com

Mentés

Comments are closed