Marijana Vasilijević

MARIJANA VASILIJEVIĆ

Marijana Vasilijević diplomirala je pedagogiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Radila je  kao stručni saradnik  i nastavnik građanskog vaspitanja u srednjim školama i osnovnoj školi. Autor je  i realizator različitih edukativnih i psiholoskih radionica za decu i odrasle koje su održane u saradnji sa Fondacijom za omladinsku kulturu i stvaralaštvo “Danilo Kiš” iz Subotice,  u okviru  Gradske biblioteke Subotica i Kancelarije za mlade, Subotica. Zastupnik je udruženja ”Edukativna kuća” iz Subotice. Trenutno se bavi realizacijom NTC programa učenja (skup metoda i tehnika za pospešivanje intelektualnog razvoja kod dece), edukant je treće godine  dečije integrativne psihoterapije i radi u osnovnoj školi kao stručni saradnik- pedagog. Ljubitelj je pozorišta o kome povremeno piše. Slobodno vreme troši  na prijatelje i rodbinu.

E-mail: vasilijevicmarijana@gmail.com

Comments are closed