Lucija Jelić

LUCIJA JELIĆ

LUCIJA JELIĆ

Lucija Jelić  je završila master iz psihologije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Usmerenje koje je odabrala su psihoterapija i razvojna psihologija. Diplomirala je iz psihodramske psihoterapije u okviru RAIP-a.Trenutno formira svoju prvu iskustvenu psihodramsku grupu koju će voditi pod supervizijom. Ima iskustva u vođenju psihodramskih radionica i kratkoročnih grupa sa ciljem. Takođe, ima iskustva u vođenju tematskih psiholoških radionica u radu sa adolescentima. Trenutno je na završnoj edukaciji iz telesne psihodrame. Završila je bazični nivo geštalt psihoterapije. Entuzijastična je za podsticanje kreativnosti i spontanosti.

Pored psihoterapijskog rada, bavi se učenjem jezika, umetnošću u formi muzike, slikanja i pisanja kratkih priča.

E-mail: nspsihodrama@gmail.com

Comments are closed