Karolina Vörös

KAROLINA VÖRÖS

KAROLINA VÖRÖS

Vörös (Vereš) Karolina je diplomirala na Odseku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu 2008. godine. Diplomirala je iz psihodrame u okviru RAIP-a u saradnji sa OSPIP-om, u prvoj edukativnoj grupi u Novom Sadu. Pored psihodrame, završila je napredni nivo telesne psihodrame, i na osnovnom nivou upoznata je sa geštalt terapijom. Od 2017. godine poseduje Nacionalni sertifikat za psihoterapiju.

Voli da koristi tehnike art terapije. Vodi grupu u Novom Sadu, ali živi u Subotici gde je zaposlena, vodi grupu i individualnu praksu. Ima iskustva u radu sa zatvoreničkom populacijom, sa adolescentima, osobama sa HIV pozitivnim statusom, ženama žrtvama nasilja, i praktikuje gej afirmativnu terapiju. Zaposlena je u Muzičkoj školi u Subotici, na poziciji školskog psihologa, gde svakodnevno pruža podršku učenicima/ama u prevazilaženju i rešavanju problema.

E-mail: veres.karolina@gmail.com

Mentés

Mentés

Mentés

Comments are closed