Jelena Vidić

JELENA VIDIĆ

Jelena Vidić, diplomirana psihološkinja i psihodramska psihoterapeutkinja sa Nacionalnim sertifikatom za psihoterapiju, studentkinja doktorskih studija kliničke psihologije. Jednogodišnji klinički staž obavila na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Ima višegodišnje iskustvo u radu sa različitim grupama: mladima, pripadnicima/cama manjinskih i marginalizovanih grupa, korisnicima/cama i bivšim korisnicima/cama psihijatrijskih usluga, kao i sa osobama koje žele da unaprede kvalitet svog života.
Bavi se grupnom i individualnom psihoterapijom i savetovanjem.

E-mail: vidic.jelena@gmail.com

Comments are closed