Jelena Milić Jerković

JELENA MILIĆ JERKOVIĆ

JELENA MILIĆ JERKOVIĆ

Milić Jerković Jelena završila je Defektološki fakultet, smer za prevenciju i resocijalizaciju lica sa poremećajima u društvenom ponašanju. Sertifikovana je psihodramska psihoterapeutkinja po zajedničkom programu Srpske psihodramske asocijacije SPA – Moreno, RAIP – Regionalne asocijacije za psihodramu i integrativnu primenu psihoterapije i OSPIP – Oxford School of Psychodrama and Integrative Psychotherapy. Poseduje Nacionalni sertifikat za psihoterapiju. Završila je napredni nivo psihodrame. Poseduje dugogodišnje iskustvo u organizovanju i facilitiranju grupa, radionica, seminara i treninga namenjenih različitim grupama stanovništva, kao i iskustvo rada na terenu (outreach), savetovanja i pružanja psihosocijalne podrške ženama i pripadnicima/ama marginalizovanih grupa. Vodila je grupu za podršku i osnaživanje seksualnim radnicima/ama. Tokom 15-ogodišnjeg angažmana u civilnom sektoru, razvila senzibilitet za rad i sa različitim osetljivim grupama stanovništva. Trenutno se bavi individualnom i grupnom psihoterapijom. Vodi terapijske grupe u Beogradu i u Novom Sadu.

E-mail: jelenamj.psihodrama@gmail.com

Comments are closed