Da li je za mene psihodramska psihoterapija?

Psihodramska psihoterapija može biti pogodna skoro svakome. Podjednako je korisna i za osobe sa psihičkim (depresija, anksiozni poremećaji, poremećaj ličnosti i dr.) i psihosomatskim smetnjama, a i za one koji nemaju ozbiljnije probleme psihološke prirode.

Članovi grupe mogu da se bave svojim svakodnevnim teškoćama, da rade na unapređenju svojih komunikacionih veština i asertivnosti, poboljšanju međuljudskih odnosa, da istraže svoje snage i kapacitete i jačaju svoje samopouzdanje, da sagledavaju situacije donošenja odluka, da se bave svojim emocijama, da prorađuju svoje gubitke i traumatska iskustva i još mnogo toga.

Grupni oblik rada ne preporučuje se osobama:

  • koje su u trenutnom akutnom psihotičnom šubu (za razliku od osoba koje boluju od shizofrenije ili nekog drugog psihotičnog poremećaja, a koje su u remisiji),
  • osobe koje su zavisne od psihoaktivnih substanci i nisu voljne da prekinu sa njihovim konzumiranjem za vreme trajanja psihoterapije (za razliku od osoba koje su bile fizički zavisne, ali se pridržavaju dogovora prema kojem, dok traje psihoterapija apsitiniraju od narkotika),
  • previše agresivne osobe sa izraženim destruktivnim sklonostima, koje predstavljaju opasnost za ostale članove grupe.

Tekst: Vörös Karolina

Psihodrama za pocetnike

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *