Šta je dečija psihodrama?

Dečija psihodrama je akciono  orijentisana dijagnostička i psihoterapijska metoda. Kao grupna psihoterapijska metoda primenjuje se od 60 – 70-ih godina u Americi i Evropi. Klasična Moreno-ova psihodrama u dečijoj terapiji pretrpela je određene izmene zbog specifičnog načina na koji deca funkcionišu u igri, i “ kao da” svetu  u odnosu…

Continue reading