Beograd

ULAZAK NOVIH ČLANOVA U TOKU!

Psihodramska grupa, koja se sastaje utorkom u terminu od 18:30 do 21:00h u centru Beograda, prima nove članove.

Grupa je za vas ako želite da radite na sebi, spremni ste da dolazite redovno, unapređujete svoju komunikaciju i međuljudske odnose, birate svoj put, razvijate spontanost i kreativnost i budete zadovoljniji sobom! 

Vaše prethodno iskustvo u psihoterapiji nije bitno. U okviru ove grupe, terapijsko iskustvo mogu sticati i edukanti različitih psihoterapijskih modaliteta.

Cena jednog susreta u trajanju od 2,5 sata je 10 EUR za zaposlene, a 7,5 EUR za nezaposlene (mesečno najčešće 40, odnosno 30 EUR).

Prijave primamo do 05. oktobra 2017.

Pre ulaska u grupu, potrebno je zakazati individualni razgovor, kako bismo se bolje upoznali i dodatno vas informisali. Takođe možete dobiti informacije o individualnoj terapiji i edukaciji iz psihodrame.

Prijave na: altero.psihodrama@gmail.com

Telefon: 064 3925273

Grupu vodi Marijana Radulović.

Više o njoj na: http://www.altero.org.rs/index.php/aktivnosti/item/66-marijana-radulovic

Više o psihodrami na: http://altero.org.rs/index.php/psiho

 

POSTOJEĆE GRUPE

Jelena Milić Jerković i Marijana Radulović vode iskustveno-terapijsku grupu sredom od 18:00 do 20:30h u Beogradu. Grupa je heterogena po svom sastavu i deo grupe čine edukanti u okviru RAIP edukacije, koji svoje terapijske sate stiču u ovoj grupi. Povremeno u grupu ulaze novi članovi.

Ukoliko vam je potrebno više informacija, možete pisati na: altero.psihodrama@gmail.com

*

 

Comments are closed