Beograd

FORMIRANJE NOVE GRUPE U TOKU!

Grupa je za vas ako želite da radite na sebi, spremni ste da dolazite redovno, unapređujete svoju komunikaciju i međuljudske odnose, birate svoj put, razvijate spontanost i kreativnost i budete zadovoljniji sobom!

Grupa će se sastajati svakog utorka od 18:30-21:00h.
Cena jednog susreta je 10 EUR (7,5 EUR za nezaposlene), što na mesečnom nivou iznosi najčešće 40 EUR (30 EUR za nezaposlene).
Prijave primamo do 01. aprila 2016.
Pre ulaska u grupu, potrebno je zakazati individualni razgovor.
Grupu vodi Marijana Radulović.
Prijave na: altero.psihodrama@gmail.com
Telefon: 064 3925273

Vaše prethodno iskustvo u psihoterapiji nije bitno. U okviru psihodramske grupe, terapijsko iskustvo mogu sticati i edukanti različitih psihoterapijskih modaliteta, jednako kao i oni koji nemaju nikakvo psihoterapijsko iskustvo.

POSTOJEĆE GRUPE

Jelena Milić Jerković i Marijana Radulović vode iskustveno-terapijsku grupu sredom od 18:00 do 20:30h u Beogradu. Grupa je heterogena po svom sastavu i deo grupe čine edukanti u okviru RAIP edukacije, koji svoje terapijske sate stiču u ovoj grupi. Povremeno u grupu ulaze novi članovi.

Ukoliko vam je potrebno više informacija, možete pisati na: altero.psihodrama@gmail.com

*

 

Comments are closed