Beograd

Trenutno nema aktivne psihoterapijske grupe za decu u Beogradu.

***

Ukoliko vam je potreban psihoterapeut koji je edukovan za rad sa decom u Beogradu, kontaktirajte našu saradnicu:

Sonja Savić

Comments are closed